PREVENTIVA

Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni

Diabetes tip 2 lahko učinkovito preprečujemo, čemur so namenjene akcije ozaveščanja in različni preventivni programi za zgodnje odkrivanje bolezni in pravočasno zdravljenje, usmerjeno v preprečevanje diabetičnih zapletov. Pomembno je ozaveščanje javnosti, da je diabetes huda, progresivna bolezen in motiviranje za zdrav življenjski stil, s katerim najbolje preprečujemo zbolevanje in diabetične zaplete.

V Sloveniji je bil za obvladovanje diabetesa sprejet desetletni Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni; strategija razvoja 2010 – 2020. Cilji programa so:

  • zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2;
  • preprečiti oz. odložiti sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem za to bolezen;
  • izboljšati odkrivanje sladkorne bolezni in zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni;
  • opolnomočiti bolnike, da prevzamejo kontrolo nad svojim življenjem z zastavljanjem pozitivne izbire in dosegljivih ciljev;
  • ozavestiti prebivalstvo Slovenije o dejavnikih tveganja za diabetes tipa 2 in diabetične zaplete.