O DIABETESU

Samokontrola sladkorja v krvi

Samokontrola sladkorja v krvi pomeni, da bolnik sam izvaja meritve in tako kontrolira svoj diabetes. Seveda pa mora upoštevati rezultate meritev in prilagoditi prehrano, uvesti več gibanja in/ali intenzivirati terapijo z zdravili.

Na trgu je cela vrsta različnih merilnikov.  Poleg standardnih meritev sladkorja v krvi z glukometrom se uporabljajo tudi sistemi kontinuiranega določanja količine glukoze (CGM).

Da bi zmanjšali tveganje okužbe:

 • Vašega lancetnika in sterilnih lancet naj ne uporablja nihče drug.
 • Vselej uporabite novo, sterilno lanceto in novi testni listič.
 • Vadite uporabo lancetnika, da se ga boste popolnoma navadili.
 • Lancete in testni lističi so namenjeni enkratni uporabi.
 • Pred testiranjem si umijte roke s tekočo toplo vodo in milom.
 • Preprečite, da bi lancete ali lancetnik prišli v stik z losjonom za roke, oljem, umazanijo ali usedlinami.
 • Pred meritvijo si roke popolnoma osušite.
 • Izbira merilnikov na slovenskem tržišču

Nekaj možnosti, zakaj pride do nepravilnih rezultatov:

 • s krvjo umazan merilnik
 • merilnika ne hranite na sobni temperaturi
 • pretečen rok uporabe testnega lističa
 • merilnik ni umerjen (pravilno nastavljen) na testne lističe, ki jih uporabljate
 • kapljica krvi je premajhna.
 • napaka se lahko prikaže šele v daljšem časovnem obdobju, zato je dobro, da vam občasno v ambulanti preverijo rezultate vaših merjenj, oziroma jih primerjajo s svojimi.

Samokontrola je ključ do vašega uspeha pri izogibanju diabetičnim zapletom. Zato ne jemljite meritev kot nadlogo, ampak kot pomoč pri obvladovanju vašega diabetesa.  Zapomnite si, najboljši je tisti merilnik, katerega rezultate upoštevate!