DIABETES IN SRCE

Sodobno zdravljenje diabetesa

Predstojnik Klinike za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove UKC Ljubljana prof. dr. Andrej Janež, dr. med.

“Pri sladkorni bolezni tipa 2 so srčno žilne bolezni v porastu. Praktično 80 odstotkov bolnikov s sladkorno boleznijo ima tudi srčno žilne bolezni. Ishemična srčna bolezen je pri diabetikih tako pogosta, da ima eden od štirih, ki pridejo na urgenco s prsno bolečino tudi diabetes. Diabetes je velik dejavnik tveganja za srčno žilna obolenja. Problem pri sladkornih bolnikih je namreč, da imajo poleg sladkorne bolezni v velikem odstotku tudi ostale dejavnike tveganja za srčno žilna obolenja. Večina ima povišane maščobe v krvi, povišan krvni tlak in preveliko telesno težo. Zato srčno žilna bolezen kroji usodo diabetika in zaradi te bolezni pogosto umre.

Danes v obravnavi diabetesa tipa 2 na prvo mesto postavljamo multifaktorsko zdravljenje, kar pomeni, da agresivno zdravimo – ne samo povišano glukozo – temveč istočasno tudi povišane maščobe v krvi in povišan krvni tlak. Namen večstranske strokovne intervencije je zmanjšanje srčno žilnih zapletov pri sladkornih bolnikih. Tako prehajamo na kardiocentrično prognozo pri bolniku, pri čemer nas zanima, kakšni utegnejo biti dolgoročni izhodi diabetesa in kakšno terapijo dati bolniku, da bo srčno žilno varna in še več – da bo imela ugodne učinke na morebitno ponovitev srčnega zapleta.

Veseli smo, da imamo na voljo vsa zdravila, ki so ta trenutek na razpolago v sodobni diabetologiji. Vsekakor želimo zmanjšati umrljivost zaradi srčno žilnih dogodkov, zato bo več sodelovanja med strokami. Ker so nove raziskave pokazale pri novih zdravilih tudi ugodne učinke na ledvicah, se kardiologom pridružujejo nefrologi. Gre za to, da smo dobili molekulo in učinkovino, ki ima ugodne učinke na več organskih sistemih, ki diabetika zelo prizadenejo, mu skrajšajo življenjsko dobo ter zmanjšajo kvaliteto življenja. Zaradi vseh pridruženih bolezni je multidisciplinarni pristop nujen, saj zmanjšuje tveganje, zato je sodelovanje različnih specialistov boljše.

Bolnik sam pa mora poznati dejavnike, ki mu »kupujejo« leta. Držati se mora režima zdravljenja, ki ga zdravnik individualno predpiše glede na njegovo starost, pričakovano življenjsko dobo in pridružene bolezni. To je danes cilj zdravljenja – prilagoditi terapijo posamezniku. Diabetik mora imeti na voljo tudi dovolj edukativnih gradiv in vsebin, ki jih potrebuje, tudi za večjo motivacijo.

Ljudje se morajo zavedati, ko imaš enkrat diabetes, imaš zelo težko progresivno kronično bolezen, ki prinaša različne nepovratne zaplete. Nujno potrebno je odkrivati visoko rizične osebe in jim pomagati spremeniti življenjski slog, da spremenijo prehrano in se več gibajo, da ne pridejo v fazo kronične bolezni, iz katere ni več povratka.”