PREVENTIVA

Kampanja Bodi odličnjak!

Nacionalna kampanja Bodi odličnjak, ki jo v strategiji obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni podpira Ministrstvo za zdravje R Slovenije je na področju diabetesa edinstvena. Na osnovi mednarodnih in nacionalnih strateških usmeritev jo je zasnoval Zavod Diabetes.

Kampanja je izrazito preventivno naravnana in na inovativen način preko množičnih medijev, urbanih posterjev, revije Dita in časopisa Diabetes dosega nacionalni nivo ter še posebej ogrožene skupine prebivalstva. Zaradi velike ogroženosti sladkornih bolnikov z boleznimi srca in ožilja je geslo kampanje zadnje dve leti “Pri diabetesu misli tudi na srce.”

V okviru preventivnega programa kampanje je bil s ciljem pravočasnega odkrivanja diabetesa s čemer se preprečujejo tudi srčno žilna obolenja razvit prvi spletni diabetes test v Sloveniji, ki pokaže stopnjo ogroženosti posameznika za diabetes tipa 2. Test je v dveh letih opravilo preko 12.000 uporabnikov.